Dato
1886

Harriet Backer blir tildelt Statens kunstnerstipend og oppholder seg i Paris frem til 1888. Hun tilhører kunstnerkretsen rundt Jonas og Thomasine Lie. Om sommeren er hun i Norge.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/.nbl_biografi/Harriet_Backer/utdypning