Dato
1887

Stortinget vedtar å innføre jury i straffesaker. Dette skal sikre at man dømmes av likemenn.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2