Fra dato

Til dato

  • Hans Jæger har reist til Paris for å slippe unna fengselsstraffen i forbindelse med Fra Kristianiabohemen. Når Oda Engelhart får høre det, blir hun svært opprørt og ulykkelig. Hun skriver et brev til Jæger om hvordan hun føler det.

    I boken Syk Kjærlighet, der Oda har fått navnet Vera, beskriver Jæger brevet og sin reaksjon på det slik:

    "BREV FRA VERA

    Lørda aften

  • Friedrich Nietzsche forsøker igjen å vekke Georg Brandes oppmerksomhet for sine skrifter. Han sørger for å få sendt ham et eksemplar av Moralens opprinnelse, som nettopp er utkommet. Og det viser seg at Brandes nå på egenhånd er i gang med å sette seg inn i Nietzsches forfatterskap; han er kommet til Hinsides godt og ondt. Først var han temmelig desorientert i forhold til det han leste, han forsto ikke hva dette var for noe. Men etter hvert når han har fått orientert seg litt, går det opp for ham at disse sære tekstene og tankene er både svært originale og svært ansporende.