Fra dato

Til dato

  • Hans Lemmich Juell, som er Dagny Juell far, går gjennom en livskrise. Han vil forlate Kongsvinger og begynne på nytt. Han oppgir ingen klare grunner for dette dramatiske valget, men i et brev han skriver tit sin svoger Otto Blehr, gjør han det  klart at det fins ting han ikke kan fortelle om.

    Han søker stillingen om distriktslege i Aker, arbeiderklassestrøket i Kristiania. Det er en dårlig betalt stilling, og arbeidet er hardt på grunn av de omfattende helseproblemene i dette fattige området.