Image
Hans Lemmich Juell
Dato
10 desember 1892

Hans Lemmich Juell, som er Dagny Juell far, går gjennom en livskrise. Han vil forlate Kongsvinger og begynne på nytt. Han oppgir ingen klare grunner for dette dramatiske valget, men i et brev han skriver tit sin svoger Otto Blehr, gjør han det  klart at det fins ting han ikke kan fortelle om.

Han søker stillingen om distriktslege i Aker, arbeiderklassestrøket i Kristiania. Det er en dårlig betalt stilling, og arbeidet er hardt på grunn av de omfattende helseproblemene i dette fattige området.

Han får imidlertid ikke stillingen. Dermed blir det til at han fortsetter som distriktslege i sitt gamle distrikt på Kongsvinger.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Norseng, M. K. and H. Bramness (1992). Dagny Juel : kvinnen og myten. Oslo, Gyldendal. s.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030200075