Fra dato

Til dato

  • I dag holder Dagny Juels polske ektemann Stanislaw ((Stachu) konsert på Kongsvinger, i gymnastikklokalet. I anmeldelsen i lokalavisen Glommendalen kommer det om tre dager, den 11. desember, til å stå følgende om konserten, plassert  mellom notiser om t stasjonsmesteren i byen og hans hustru feirer sølvbryllup, og at skolestyret har besluttet å innføre en ny lesebok i folkeskolen i Vinger :

    "Przsybyzsewskis Concert i Gymnastiklokalet i Søndags havde samlet forholdsvis godt Hus, og Concertgiveren høstede velfortjent Bifald for sine kvikke og godt utførte Foredrag".