Image
Notis i avisen Glommendalen 11.12.1895 om Stanislaw Przyyzsewskis pianokonsert på Kongsvinger
Dato
8 desember 1895

I dag holder Dagny Juels polske ektemann Stanislaw ((Stachu) konsert på Kongsvinger, i gymnastikklokalet. I anmeldelsen i lokalavisen Glommendalen kommer det om tre dager, den 11. desember, til å stå følgende om konserten, plassert  mellom notiser om t stasjonsmesteren i byen og hans hustru feirer sølvbryllup, og at skolestyret har besluttet å innføre en ny lesebok i folkeskolen i Vinger :

"Przsybyzsewskis Concert i Gymnastiklokalet i Søndags havde samlet forholdsvis godt Hus, og Concertgiveren høstede velfortjent Bifald for sine kvikke og godt utførte Foredrag".

Det er sannsynlig at det på programmet sto stykker for piano av Schumann, Chopin og Grieg.

Om seks år, den 17. juni 1901, altså  etter at Dagny er død, kommer det til å stå følgende i Kristiania Dagsavis:

"Parret var gjentagne Gange heroppe, og bodde engang en hel Vinter paa Distriktslægens Eiedom "Rolighed" udenfor Kongsvinger. Det kneb dengang med at slaa sig igjennem, og Przsybyzsewski foranstaltet da en Slags Konsert, hvor hans mærkelige Foredrag satte de brave Kongsvingere paa Bagen af Forfærdelse."

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nag, M., h. Solør-Odal and m. Kongsvinger (1987). Kongsvinger-kvinne og verdensborger : Dagny Juel som dikter og kulturarbeider. Kongsvinger, Solør-Odal historielag Kongsvinger museum. s. 11

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017111748147