Dato
1895

Edvard Munch tilbringer tid sammen med Sigbjørn Obstfelder og Helge Roede.

Han deler dessuten ateiler og leilighet med malervennen Alfred Hauge i Universitetsgaten 22 i Kristiania. De to skal også komme til å vanke i de samme kunstnerkretsene i Paris kommende år.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lampe, A., et al. (2012). Edvard Munch: the modern eye. London, Tate s. 303

og

http://www.emunch.no/person.xhtml?id=pe175#.Vzb7RkZWnw8