Fra dato

Til dato

  • Carl Gustav Jungs far, Paul Achilles Jung, dør som 53-åring. Han har levd som en desillusjonert prest uten noen sterk personlig tro, og var mye deprimert siste del av livet. Enken er 48 år gammel.

    Carl Gustav er medisinerstudent, og ved farens død blir han svært opptatt av spørsmålet om det fins et liv etter døden. Han ser sin far flere ganger i drømme. Etter hvert blir han interessert i spiritisme, og han skal komme til å skrive sin medisinske avhandling om de okkulte fenomenenes patologi i 1902.