Dato
22 desember 1897

Isabella Høst, Ludvig Alvers enke, som blir kalt Lolly, gifter seg med Sigurd Høst. Hun er 27 år gammel. Det har gått fire måneder siden Ludvig døde. Med Sigurd har hun datteren Vibeke på fire måneder.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://nbl.snl.no/Gunnar_Høst og http://person.ancestry.com/tree/22597953/person/19933970582/story