Dato
1897

Den franske kunstkritikeren Thadée Natanson skriver om Van Goghs innflytelse på Munch.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Dijk, M. v., et al. (2015). Van Gogh + Munch. Brussel, Mercatorfonds. s. 39