Dato
1897

Den første intenasjonale leprakongressen avvikles i Berlin. Her blir det vedatt en resolusjon som sier at systemet med obligatorisk overvåknig og isolasjon av leprapasienter, slik det fungerer i Norge, anbefales der det fins selvstendige kommuner og et tilstrekkelig antall leger.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Irgens, L. M. (1997). Epilog. Forskeren og mennesket. Gerhard Armauer Hansen. Leprabasillens oppdager. Bergen, Eide forlag s. 253