Fra dato

Til dato

  • Stanislaw Przsybyzsewski skriver til Dagny fra Berlin om alle oppdagelsene han har gjort i forbindelse med sine studier i okkultisme i Berlin mens han har jobbet med tidsskriftet Metaphysishe Rundschau.

    Han har lært mye om moderne esotertiske tradisjoner; alt han visste fra før om dette emnet var bare barnekunnskaper i forhold til det han nå vet, skriver han.

    Når han kommer tilbake til Norge, planlegger han å skrive ferdig sin bok om satanisme, skriver han. Han har også skaffet seg mange verdifulle bøker om emnet til sitt private bibliotek, kan han fortelle.