Dato
13 oktober 1897

Stanislaw Przsybyzsewski skriver til Dagny fra Berlin om alle oppdagelsene han har gjort i forbindelse med sine studier i okkultisme i Berlin mens han har jobbet med tidsskriftet Metaphysishe Rundschau.

Han har lært mye om moderne esotertiske tradisjoner; alt han visste fra før om dette emnet var bare barnekunnskaper i forhold til det han nå vet, skriver han.

Når han kommer tilbake til Norge, planlegger han å skrive ferdig sin bok om satanisme, skriver han. Han har også skaffet seg mange verdifulle bøker om emnet til sitt private bibliotek, kan han fortelle.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hess, K. M. (2016). "Sad Satan’s Children: Stanisław Przybyszewski and Esoteric
Milieus." La Rosa di Paracelso. s. 142

http://www.larosadiparacelso.com/index.php/rosa/article/view/35/53