Fra dato

Til dato

  • Edvard Brandes har gjort seg meget upopulær i København på grunn av sine teater- og litteraturanmeldelser og dårlige lynne i avisen Politiken.

    Alfred Ipsen, som tidligere har vært grundtvigianer, og så hefitg Brandes-tilhenger, er nå blitt en hefitg motstander, og innkaller til protestmøte mot Edvard i Odd Fellow-paleets store sal. Femten fremstående danske forfattere og vitenskapsmenn er med som innbydere.

    Men når det blir klart at Edvard er blitt stilt for retten på grunn av usedelige scener i en roman han har skrevet, Det unge blod, blir møtet innstilt.