Dato
1900

Albert Einstein er 21 år gammel, og tar avgangseksamen som fysiker.

Han får antatt en vitenskapelig artikkel i det ledende, tyske tidsskriftet Annalen der Physik. I artikkelen forsøker han å gi en forklaring på kapillærkreftenes egenskaper. I det samme nummeret av dette tidsskriftet publiserer Max Planck sin formel for intensiteten til sort stråling, dette representerer starten av kvantefysikken.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Ja