Fra dato

Til dato

  • Kristofer Janson er i København og har holdt foredrag. Han vil gjerne bo hos Amalie Skram, hvor hans datter Ingeborg jo også bor.

    Amalie leser hans bok Lys og frihed, og den gjør voldsomt inntrykk på henne. Hun skriver på romanen Avkoms fortsettelse, det som skal bli det femte bindet i serien om Hellemyrsfolket, men har ikke noe eksemplar av boken selv, og lurer på om hun kan be en venn om å få låne hans eksemplar. Hun tenker svært mye på sin venn Irminger.