Dato
1902

Laura Munch skriver et brev til politimester Hesselberg i Kristiania der hun gir uttrykk fo rat hun er blitt syk "rimeligvis både af det ene og andet; arv osv., men for det meste er aarsagen forsømmelse og urigtig og grusom behandling af mig som barn og siden."

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Vestli, L. W. (1996). I skyggen av en maler. Om Laura Munch. Oslo.