Dato
1902

Sigmund Freud blir utnevnt til professor i Wien.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://en.wikipedia.org/wiki/Panic_of_1857 og Gay, P. (1988). Freud: a life for our time. New York, Norton.