Dato
7 juli 1902

Laura Munch skriver et brev til politimester Hesselberg io Kristiania der hun gir uttrykk for at hun burde ha vært på første forpliening på Gaustad Asyl. Hun mener at hun som kommer fra en så rik og berømt familie, og er i slekt med Thorvald Meyerm Egeberg, Thaulowene, konsul Gram i Drammen stempelpapirforvalter Melbyes enke, Axel J. Myhre i Porsgrund, Thorsø-Møllerne osv. burde kunne forvente å leve under bedre forhold enn i Storgaten.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Vestli, L. W. (1996). I skyggen av en maler : om Laura Munch. Oslo. og Laura Munchs journal. G. sykehus, Arkivet.