Fra dato

Til dato

  • Tulla Larsen reiser i slutten av måneden til Paris sammen med sine venner Sigurd Bødtker og hans kone, og den 24-årige maleren Arne Kavli.

    Bødtker har skrvet til Gunnar Heiberg som bor i Paris, og bedt ham finne et losji til dem. Han advarer Heiberg om at ting er nokså kompliserte med Tulla, og at helst bør hun bare mores.

  • Edvard Munch reiser tidlig i måneden til Lübeck på invitasjon fra dr. Max Linde, som er en lidenskapelig fremmer av den nye tidens kunst, og blant annet har en stor samling av Rodins skulpturer.

    En begeistret publikasjon om Edvard Munch som fremtidens kunstner er snart klar for trykking. I den forbindelse blir Edvard portrettert i Lindes hage. Hans venstre hånd er fremdeles bandasert. I bakgrunnen skimtes Rodins skulptur Bronsealder.

  • Otto Weininger har vært hjemme hos sine foreldre dagen før, og tatt farvel med dem i en underlig og alvorlig tone. Farens oppsøker en av vennene hans og varsler om situasjonen, som han vurderer som alvorlig. Vennen skynder seg til stedet dere Weininger har jobb som privatlærer. Etter hvert kommer Weinigner med langsomme skritt og trekk som virker helt fordreide, mot ham. Når vennen spør om hva som er årsaken til dette tunge mismotet, svarer Weininger at her nytter det ikke å spørre om årsaker.

  • Amalie er innlagt på klinikk i Wilhelmsens gate i København. Hun er svært syk, en stund trodde hun at hun skulle dø.