Fra dato

Til dato

  • Tulla Larsen reiser i slutten av måneden til Paris sammen med sine venner Sigurd Bødtker og hans kone, og den 24-årige maleren Arne Kavli.

    Bødtker har skrvet til Gunnar Heiberg som bor i Paris, og bedt ham finne et losji til dem. Han advarer Heiberg om at ting er nokså kompliserte med Tulla, og at helst bør hun bare mores.

  • Edvard Munch reiser tidlig i måneden til Lübeck på invitasjon fra dr. Max Linde, som er en lidenskapelig fremmer av den nye tidens kunst, og blant annet har en stor samling av Rodins skulpturer.

    En begeistret publikasjon om Edvard Munch som fremtidens kunstner er snart klar for trykking. I den forbindelse blir Edvard portrettert i Lindes hage. Hans venstre hånd er fremdeles bandasert. I bakgrunnen skimtes Rodins skulptur Bronsealder.