Fra dato

Til dato

  • Amalie er lenket til sengen og får ikke skrevet på grunn av smertefull årebetennelse i benet. Legen henner, doktor Feilberg, er på ferie, og hun vet ikke sin arme råd med hvordna hun skal holde ut til han kommer tilbake. vikaren han skriver ikke ut på langt nær så mye av de medisinene hun syns hun trenger fo rå uthodle smertene.

  • Rainer Maria Rilke skriver lange brev til sin gamle venninne Lou Andreas-Salomé, som han lenge ikke har hatt kontakt med etter at hun giftet seg, om hvordan han har det. Det er som om ingenting vondt kulle ha skjedd mellom dem, brevene flyter fritt mellom dem nå, med den gamle fortroligheten. Rilke forteller som til en skriftefar om hvordan alt slikt som han var redd for som barn, fremdeles plager ham. Han er så følsom, skriver han, noen ganger er det som om han blir invadert av andre menneskers liv.