Dato
2 juli 1903

Kong Olav V blir født i Norfolk i England og døpt Alexander Edward Christian Fredrik, prins av Danmark. Han kommer til å få  navnet Olav om to år, når hans far blir konge av Norge.

Fra 1913 kommer kronprinsen til å være elev ved privatskolen Hallings skole i Oslo, der den fremtidige skuespilleren Per Aabel kommer til å bli en av hans medelever.

Etter avlagt artium kommer han til å gå tre år på Krigsskolen, før han vier seg til studier i økonomi og rettsvitenskap ved universitetet i Oxford.

Olav kommer til å delta i statsrådsmøter fra han når myndighetsalderen i 1921. Han kommer til å fungere som regent første gang i 1926, og etterfølge sin far som konge 21. september 1957.

Ved sin død 17. januar 1991 kommer den nyfødte lille gutten til å være det siste gjenlevende barnebarnet av kong Edvard VII av Storbritannia og hans dronning Alexandra.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei