Image
Dato
1 januar–30 desember 1861
Kilde

Munchmuseet. Gjengitt i: Stokkan, T., & Næss, A. (2013). Tante Karen : kvinnen bak Edvard Munch. Oslo: Orfeus., s. 25.