Dato
15 september 1893

Han skildrer eksperimentet i et brev til Bengt Lidforss

Transkripsjon av brevet

Broder . 

Schleich sade mig i Augusti att två män skrifvit brochyrer om Vex- 

ternas innervationsorganer . 1 När hans Sagesman skulle uppge källan , reti- 

rerade han ( som vanligt . ) S . skänkte mig en morfinspruta och morfin . Jag 

försökte ehuru utan framgång . Men går nu till Cyankalium , blåsyra eller 

Arsenik . En Oxalis har jag söft i lEtherångor . Har äfven annat sammel- 

knåp i ämnet . 

 

Duger denna metod : ?

 

a ) Subjektet injicieras med guldchlorid . Svärtningarne observeras . 

b ) Ett analogt subjekt fryses i köldblandning . Svärtan jemföres med 

a . Stämma de , har man spår . 

Vill du icke säga mig färgen på Salsola Kali och Salsola Soda ? 2 Den 

dumme Garke 3 har det inte ! 

Har Du lust att finna vexternas innervationsorgan i samarbete med mig , 

så säg ja . Jag har ideer till experiment , men inga händer , eller en paraly- 

tikers . Försöker i så fall skaffa pengar och går till Leipzig . Men arbetas på 

rum måste det ! Ola Hansson har skällt ner Sverget i Nation 4 och får på 

skalin i G . H . T . 

 

Vänl

Aug Sg . 

Avsender
Mottaker
Kilde

https://litteraturbanken.se/författare/StrindbergA/titlar/StrindbergsBrev9/sida/291/faksimil