Galleri

  • I Arendal utgi den norske presten og folkeminnesamleren Andreas Faye boken Norske Sagn. Faye har for et par år siden vært på en stor reise i Europa, der han blant annet har fulgt forelesninger av filosofen Schleiermacher og besøkt Goethe i Weimar. Boken hans er den første folkloristiske boken som utkommer i Norge, og målet med den er å hente opp fra folkedypet viktig kulturstoff som kan brukes i kampen for norsk selvstendighet.

  • Arne Garborg blir konfirmert denne høsten. I kirkeboka står han oppført som Aadne Evensen. Han får svært god karakter, og som sin far har han utmerket seg i flid og oppførsel. I et saliggjørende glimt rett før konfirmasjonen, en fin vårdag, blir han dessuten brått befridd for alle sine sorger i en form for religiøs oppvåkning: Det går opp for ham at dette som prestene og bønnebøkene har preket om, bare er tull. Han forstår at det fins ingen slik gammel sinnatagg av enn gud som sitter og lurer på om han kan få kastet folk i helvete.