Andre navn
Axel Martin Fredrik Munthe
Arbeid
Kjønn
Mann
Fødselsdato
31 oktober 1857
Dødsdato
11 februar 1949
Dødssted

Galleri

  • I Paris er svenske Axel Munthe, 26 år gammel, en av legene i staben hos nervelegen Charcot på Slapêtriêre-sykehuset. Munthe er svært opptatt av å forstå hva det er som foregår når en person blir hypnotisert. En av årsakene til denne interessen er at han selv av sine pasienter og andre blir regnet som en person som har evnen til å hypnotisere. I sin selvbiografi, som kommer til å utkomme i 1930 og blir svært popoulær, skal han komme til å skrive dette om hypnotismen, som er så mye diskutert for tiden:

  • Axel Munthe har invitert til en vernissage-fest for norske kunstnere i Paris i forbindelse med Salongens åpning. Dietrichson forsøker å holde en tale til ære for humaniteten, men kunstnerne bombarderer ham med køttben og brødstykker, og knuser glasset hans, så vinen fløt utover klærne hans. Til slutt ble han nødt til å forlate selskapet.

  • I Paris skriver forfatteren Octave Mirbeau en artikkel der han beskriver sin egen tid som en tidsalder av nervøse sykdommer. Det er disse som utgjør motivene bak viktige hendelser, og det er dette vitenskapen er besatt av å forstå, skriver han. Han mener at dette århundret ikke er Victor Hugos århundre, og heller ikke Napoleons århundre, men nevrologen Charcots århundre. Han beskriver hva som foregår under Charcots forelesninger og demonstrasjoner med de delvis avkledte og hypnotserte hysteriske kvinnene i sykehusteatret hans på Salpêtrière-sykehuset her i Paris.

  • Søren Krøyer bor med sin kone Marie hos legen Axel Munthe i Napoli om våren, blant annet fordi Marie har fått nerveproblemer.

  • Befolkningstallet i København er 312000. Proletariatet utgjør ca halvparten av disse.

  • Marie Krøyer har et tre måneders rekonvalesentopphold i Taormine på Sicilia. Deretter venter hun på Søren hos dr. Axel Munthe på Capri.

    Hun føler at hun har lidd nederlag som mor, kone, kunstner. I perioder har hun rengjøringsmani.