Galleri

  • Koleraepidemien over i Bergen. 605 er døde av sykdommen.

  • Amalie Skram har møtt sterk motbør hos forlegger Hegel på dansk Gyldendal, som mener hennes roman Constance Ring er for kraftig kost. Både Erik og Amalie er opprørte over reaksjonen, for forsøker fra hver sin kant å få ham til å skifte mening. Erik skriver til Hegel selv, og Amalie skriver til hans kone Julie, som hun nå er blitt kjent med i selskapslivet, og ber om hjelp.

  • Kvinnelige arbeidere ved Grøndahls fyrstikfabrik melder seg inn i Kvindelige fyrstikarbeideres forening

  • Knut Hamsuns roman Sult utkommer i København, på Philipsens forlag. Den skaper sensasjon, men kritikken er blandet. Bruddet med de rådende estetiske normene er så radikalt at kritikerne har problemer med å finne ut av dem. Men Bolette Pavels Larsen, oversetter, forfatter og litteraturkritiker, trykker fire dager senere en rosende anmeldelse av Hamsun Sult i Bergens Tidende. Hamsun blir kisteglad. Han skriver fra Lillesand for å takke henne, og de innleder et varmt vennskap og brevveksling. Han besøker etter dette henne og mannen hennes, Ole Johan Larsen, flere ganger i Bergen.

  • Knut Hamsun er i København, hvor han bor i Bredegade 17 og leser korrektur på Mysterier, som skal utkomme hos Philipsen i september. Han skriver til Erik Skram om sitt arbeid med romanen.

  • Philipsen forlag i København går over til dansk Gyldendal. Her skal Knut Hamsun komme til å utgi alle sine bøker heretter, bortsett fra et kort intermesse i 1989-1900, hvor han skal være knyttet til Cammermeyers forlag i Kristiania.