Dato
1897

Philipsen forlag i København går over til dansk Gyldendal. Her skal Knut Hamsun komme til å utgi alle sine bøker heretter, bortsett fra et kort intermesse i 1989-1900, hvor han skal være knyttet til Cammermeyers forlag i Kristiania.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Rottem, Ø. and S. Falck (1996). Hamsuns liv i bilder. [Oslo], Gyldendal.s. 2013 s. 118