Galleri

  • Erik Skram innleder denne julen et erotisk forhold til Louise Bille. Hun er konen til hans redaktør, arbeidsgiver og velgjører. De tilbringer julen på herregården Marienborg, som han kjenner godt fra barndommens somre.

    Siden skal han komme til å skrive til Amalie at han til å begynne med ikke likte Louise. Når de er tilbake i København, og først etter flere måneder gjør hun en kjærlig tilnærmelse mot ham. Han betrakter henne som en kokotte og tvinger seg selv til en slags lapseri i forhold til henne. Det får ham i starten til å føle en slags hemmelig selvforakt.

  • Erik Skram begynner som redaksjonssekretær i Morgenbladet. Her skal han komme til å bli frem til 1883.

    Dette året flytter han for seg selv. De siste årene har han bodd sammen med moren og sine to søstre Henriette og Emma, som er lærerinner ved Natalie Zahles skole for unge piker. De bor i skolebygningen på Nørrevold 9. I samme oppgang bor Natalie Zahle selv, og en rekke lærere ved skolen.