Andre navn
Johann Kaspar Schmidt
Arbeid
Kjønn
Mann
Fødselsdato
25 oktober 1806
Fødselssted
Dødsdato
26 juni 1856
Dødssted

Galleri

  • Max Stirner, tysk filosof, utgir sitt hovedverk Der Einzige und sein Eigentum. I denne boken tar Stirner et oppgjør med hele sin samtids tyske politiske opposisjon. 1840-tallets Tyskland er preget av føydale institusjoner og produksjonsforhold. Borgerskapet er i opposisjon til en statsmakt som ikke ivaretar deres interesser. Den dominerende opposisjonelle ideologien er en tidlig og ennå ikke klart definert form for liberalisme. Samtidens sosialisme fremstår som en avart av liberalismen og er preget av humanisme og rettighetstenkning.