Galleri

  • Friedrich Nietzsche bosetter seg i Bayreuth. Dette året utgir han boken Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (Tragediens fødsel). Dette er hans første bok, han er 28 år gammel. Det er en ganske kort og fortettet bok som inneholder en vidløftig åndshistorisk og filosofisk analyse av gresk kultur i antikken, tragediens fremvekst og utvikling, og dens betydning for å forstå samtidens kunst, særlig i operaen. De to greske gudene Apollon og Dionysos står sentralt: Apollon er sivilisasjonens gud, mens Dionysos er naturens gud.

  • Friedrich Nietzsche og hans søster Elisabeth flytter sammen. Elisabeths plan er å bo to steder; hos moren i Naumburg og i Basel, hvor Friedrich nå har bodd i ti år, men hvor han nå på grunn av store helseplager, blant annet migrene og mageproblemer, er blitt løst fra sin stilling ved universitetet. De to søsknene diskuterer stadig mulige ekteskapskandidater for ham, til tross for at Elisabeths nærvær i husholdets hans nok minsker hans sjanser på ekteskapsmarkedet. Hun tar stor plass i livet hans, og arrangerer husholdet deres med stor energi og entusiasme.

  • Friedrich Nietzsche, som er blitt venn med ekteparet Wagner, har introdusert sin søster Elisabeth for dem. Elisabeth er blitt venninne med Cosima Wagner, som har bedt henne passe på barna hennes mens hun selv er på reise med Wagner.

  • Edvard Grieg og John Paulsen reiser sammen til Bayreuth for å overvære Wagnerforestillingene og besøke Ibsen i Gossensasz.

  • Friedrich Nietzsche skriver et lykkelig brev til Lou Salomé der han gir uttrykk for glad det gjør ham at hun nå har lovet ham at de kan møtes til uroppførelsen av Wagners Parsifal under Wagner-festspillene i Bayreuth denne sommeren. Det er den vakreste gaven hun kunne gitt ham understreker han, den betyr at han nå ikke kommer til å være ensom lenger, men lære å være menneske.