Dato
1875

Friedrich Nietzsche og hans søster Elisabeth flytter sammen. Elisabeths plan er å bo to steder; hos moren i Naumburg og i Basel, hvor Friedrich nå har bodd i ti år, men hvor han nå på grunn av store helseplager, blant annet migrene og mageproblemer, er blitt løst fra sin stilling ved universitetet. De to søsknene diskuterer stadig mulige ekteskapskandidater for ham, til tross for at Elisabeths nærvær i husholdets hans nok minsker hans sjanser på ekteskapsmarkedet. Hun tar stor plass i livet hans, og arrangerer husholdet deres med stor energi og entusiasme.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Diethe, C. (1996). Nietzsche's Women : Beyond the Whip. Berlin/Boston, De Gruyter.