Andre navn
Michael Peter Ancher
Arbeid
Kjønn
Mann
Fødselsdato
9 juni 1849
Fødselssted
Dødsdato
19 september 1927

Galleri

  • Erik Skram er tilstede på et møte i foreningen Bogstaveligheden, en diskusjonsklubb for københavnske intellektuelle herrer. Det blir laget en tegning av de tilstedeværende. Tegningen viser Georg Brandes, Sophus Schandorph, Holger Drachmann, Edvard Brandes, Viggo Johansen, August Jerndorff, Herman Trier, J.P. Jacobsen, P.S. Krøyer, Karl Madsen, Pietro Krohn, Kristian Zahrtmann, F. Hendriksen, Karl Gjellerup, Otto Borchsenius, Hans Nic. Hansen, Martinus Galschiøt, Laurits Tuxen, Harald Høffding og Michael Ancher. Erik har påtatt seg arbeidet med å holde gruppen samlet.

  • Søren Krøyer stiller ut på Salongen i Paris. Herfra reiser han videre til en utstilling i Wien, hvor han blant annet treffer Anna og Michael Ancher, som lovpriser Skagen på nordspissen av Jylland som et deilig oppholdssted. Søren resier videre til München, Praha, Dresden og Berlin, og så tilbake til København.

  • Henrik Pontoppidan skriver en artikkel i det danske tidsskriftet Ude og Hjemme.

  • Peder Severin Krøyer, som nå er 33 år gammel, blir oppsøkt av den sytten år gamle Marie Triepcke, hun vil ha privatundervisning i malerkunsten. Kvinner har ikke adgang til Kunstakademiet. Søren tar i mot henne og venninne Ida Hirschrpung i sitt atelier og viser dem rundt. Etter hvert skal han komme tli å gifte seg med Marie. Han påbegynner maleriet dette året Hip, Hip, Hurra i Skagen etter en fest hos maleren Michael Ancher, inspirert av fotografier tatt av tyske Fritz Stoltenberg. Personene på maleriet er imidlertid ikke de samme som på fotografiene.

  • Søren Krøyer deltar på en sommerutstilling i London.Så drar han til København og deltar på Charlottenborg-utstillingen med bl.a.bildet "Fiskere på Skagen Strand, sildig Sommeraften". Etter dette til Skagen, der han får bo i det såkalte Havehuset hos Brøndum (nå i hagen til Skagens museum). Han får også innredet et atelier i korntørkings- og vaskehuset. I tillegg til å male en rekke bilder, får han også tid til å modellere en rekke byster av Anna og Michael Ancher.

  • Nygifte Oda Krohg skriver til Hans Jæger fra Skagen, der hun befinner seg sammen med Christian Krohg. De er på bryllupsreise. Hun skriver at hun nå er kommet så langt fra ham at hun forstår at hun kan komme til å klare seg uten ham nå.

    Hun har bestemt seg for å gjøre alt hun kan for å feste seg til Christian, skriver hun. Barna Ba og Sasha har hun latt være igjen hos sin far.

  • Søren Krøyer dør i Skagen, omgitt av Anna og Michael Ancher, Henny Bordersen og datteren Vibeke, Etter eget ønske blir han gravlagt på Skagen kirkegård.