Image
Erik Skram
Dato
1 mars 1882

Erik Skram er tilstede på et møte i foreningen Bogstaveligheden, en diskusjonsklubb for københavnske intellektuelle herrer. Det blir laget en tegning av de tilstedeværende. Tegningen viser Georg Brandes, Sophus Schandorph, Holger Drachmann, Edvard Brandes, Viggo Johansen, August Jerndorff, Herman Trier, J.P. Jacobsen, P.S. Krøyer, Karl Madsen, Pietro Krohn, Kristian Zahrtmann, F. Hendriksen, Karl Gjellerup, Otto Borchsenius, Hans Nic. Hansen, Martinus Galschiøt, Laurits Tuxen, Harald Høffding og Michael Ancher. Erik har påtatt seg arbeidet med å holde gruppen samlet. Han redder foreningens "organ" Ude og Hjemme fra å bli nedlagt ved å arrangere en offentlig auksjon over kunstverk som kunstnerne som er med i gruppen gratis stiller til rådighet. Foreningens møter dreier seg om forskning, malerkunst og litteratur, og skal komme til å få stor innflytelse på de som er med.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Henningsen, E. (1882). Et møde i foreningen Bogstaveligheden 1. marts 1882.