Galleri

 • Wilhelm Alver tar eksamen i lappisk (samisk) i Kristiania. Samme år blir han ansatt som kateket i Risør, og bestyrer av Borgerskolen der. Det skal han komme til å forbli frem til 1875. Han skal komme til å gifte seg med den rike Regine Prebensen, datter av Risørs store skipsreder. Han bryter forlovelsen med Hilda Bugge. Han er 24 år gammel. Etter dette skal hans yngre bror føle en sterk forpliktelse til å forlove seg med Hilda.

 • Wilhelm Alver, Amalies storebror, tar eksamen i lappisk (samisk) i Kristiania.Etter dette blir han ansatt som kateket i Risør, og bestyrer av Borgerskolen her. Det skal han komme til å forbli frem til 1875. Han skal komme til å gifte seg med den rike Regine Prebensen, datter av Risørs store skipsreder, og Amalie kommer til å tilbringe tid hos ham her i byen.

  Han bryter forlovelsen med Hilda Bugge fra Kristiania. Han er 24 år gammel nå.Etter dette skal hans yngre bror Ludvig føle en sterk forpliktelse til å forlove seg med Hilda. Det kommer til å bli en ulykkelig historie.

 • Wilhelm Alver forlover seg med den rike og elskelige skipsrederdatteren Regine Prebensen i Risør.

  Han inviterer si yngre bror Ludvig til å komme å feire forlovelsen, men Ludvig har ikke råd: han har ikke fått betalt for jobben som privatlærer for en ung mann som han har hjulpet frem til Examen Artium, og han får seg heller ikke til lå kreve inn pengene.

  Han er bare skuffet og tung, og han skriver om alt dette i dagboken sin.

 • Wilhelm Alver gifter seg med skipsrederdatteren Regine Prebensen i Risør. Hans bror Ludvig skriver dette i dagboken sin om bryllupet: «Om mit ophold i Risør står, foruden hvad før er fortalt, kun tilbage at berette, at jeg fandt den yngste uforlovede frk.

 • Wilhelm Alver, Amalie Müllers eldste bror, er nettopp blitt konstituert sogneprest i Risør og Søndeled. Han er 30 år gammel nå, og gift med Risørs rike skipsrederdatter Regine.

  Paret har en sønn, Jacob, på to år.

  Denne dagen dør Regine i forbindelse med at hun føder en datter.

  Etter dette blir Wilhelm liggende alvorlig syk. Han får også etter hvert alvorlige problemer med sin gudstro, og skal komme til å forlate Risør og legge ut på en reise til Det hellige land.

  Det er Wilhelm Amalie kommer til å flytte sammen med i Kristiania fra 1881.

 • Wilhelms Alver (Amalie Müllers eldste bror) datter Regine dør som spedbarn i Risør, ti uker gammel.