Galleri

  • Vincent van Gogh trekker seg tilbake til en liten kullminerby i Belgia, Cuesmes. Han innleder en tid av "omsmelting", der han gransker sin barnetro og forsøker å analysere situasjonen. Han skriver lange brev til broren Theo. Det er spesielt de gamle, konservative representantene for kirken og kunstlivet som frustrerer ham.

  • Vincent van Gogh har bestemt seg for å bli kunstner. Han er 27 år gammel nå, og er en kort tid elev ved Académie Royale. Han mottar økonomisk hjelp fra sin bror Theo, som arbeider som kunsthandler og har et stort nettverk av kunstnervenner.

    Det er med Theos hjelp at han har klart å ta avgjørelsen om å at det er kunstner han skal være. Vincent er en dypt religiøs mann, og lenge har han ønsket å blir predikant, som faren.