Dato
1678

I år utgir Dorothe Engelbretsdatter, som nå er blitt 44 år gammel, sin første samling av åndelige sanger. Mange tviler på at en kvinne kan skrive så bra som hun gjør, så det hevdes av enkelte at det er hennes mann som har skrevet salmene.

Selv om det er v anlig å tenke på salmer som "subjektløse tekster" som først og fremst skal fungere i kirkerommet når menigheten synger sammen, skal salmeforskere komme til å legge merke til at man på denne tide som Dorothe lever, altså andre  halvdel av 1600-tallet, kan man likeve ofte merke at det er en konkret person som står bak salmen. Ikke sjelden kan man også se av måten salmene er presentert på, for eksempel med tekst og bilde på boken salmene trykkes i, at det er et direkte og inderlig forhold mellom salmens innhold og den som har skrevet den.

Slik trenger forfatterens subjektivitet og inderlighet inn i teksten. I grunnen, kommer man til å bemerke om mange år, at det egentlig ikke passer så bra å kalle salmene salmer; det dreier seg i grunnen mer om religiøst farget lyrikk som konkret kan knyttes til sin forfatter gjennom konkrete motiver eller forord.

Dorothe Engelbretsdatter kommer siden til å bli regnet som den første norske forfatteren som klarer å leve av diktningen sin.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://no.wikipedia.org/wiki/Dorothe_Engelbretsdatter

og

Jørgen Magnus, S. (2008). Forfatterens selvframstilling rundt år 1700. Dorothe Engelbretsdatter i verket. Norsk Litteratur­vitenskapelig Tidsskrift, 11(2), 84-99.

og

Vederhus, I. (2017). Med salmesong, andakt og skjellsord: Noregs første forfattarinne Dorothe Engelbretsdatter - ein salmediktar. Kirke og kultur, 121(3),