Dato
1807

Denne sommeren står patrisierklassen i nesten alle norske byer på høyden av sin makt. Det er rett før slaget på Københavns red og krigene mot Storbritannia og Sverige. En høykonjunktur basert på skipsfart og eksporthandel har gitt redere og kjøpmenn i norske byer eventyrlige inntekter og en ekstragavant livsstil. En stor del av denne virksomheten er basert på gjensidige lån og kreditter, som del av et system av gjensidige gaver og gjengaver. Men nå kommer nedturen. Den skal komme til å vare til midten av 1820-årene. Fordi folk har kausjonert for hverandre, drar den ene konkursen den andre med seg.

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Nygaard, J. (2013). «-af stort est du kommen»: Henrik Ibsen og Skien. [Oslo], Centre for Ibsen Studies, University of Oslo. s. 129.