Image
Karl 2. malt ac Carl Frederik von Breda
Dato
13 mars 1809

I Sverige har det vært nytt statskupp, og kong Gustav Adolf er blitt sendt til utlandet etter å ha mistet Finnland til Russland. Siden kommer historikere til å slå fast at hans bror hertug Karl ikke har hatt noe medansvar for dette kuppet. Men Karl takker straks ja når han nå blir tilkalt som riksforstander, og den 5. juni 1809 kommer han til å bli valgt til Sveriges konge.

Men allerede i november kommer Karl til å bli rammet av et slag som på det nærmeste kommer til å gjøre ham arbeidsudyktig resten av livet.

De labile maktforholdene innenlands og trusler utenfra, med arvekongen i eksil og en avfeldig, barnløs konge i Sverige, kommer til å gjøre tronfølgen til et akutt problem. Kong Karl kommer til å ha sine meninger om kandidatene. Bl.a. kommer han til å uttrykke han sympati for den danske tronfølgeren, Christian Frederik.

Men det kommer til å være andre som leder spillet og bestemmer utgangen. Det kommer til å bli den danske regjeringslederen i Norge, prins Christian August, som blir valgt til svensk kronprins under navnet Carl August. Det kommer til å skje i juli.

 

Korrekturlest?
Ja
Kilde

http://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27420&sek=27066

og

Alnæs, K. (1998). Historien om Norge : mot moderne tider, 3. [Oslo], Gyldendal.