Fra dato

Til dato

  • H.C. Andersen er en liten gutt som har begynt på skolen på Hr. Carstensens' Drengeskole i Odense, hvor det også går en enkelt pike. Han er den minste av alle og går alltid med læreren i hånden i frikvarteret. Denne skolen skal imidlertid nedlegges.

  • Johan Ludvig Heiberg avlegger Examen Philosophicum ved Københavns universitet. Han far, som tidligere har nektet ham å være sammen med moren, har nå slakket på restriksjonene, og Johan er mye sammen med henne og hennes nye mann Gyllembourg, som han setter stor pris på, i deres hjem i København, som de har flyttet til etter at deres gård i Nordsjælland brant. Her treffer han H.C. Ørsted, komponisten Weyse og dikteren Adam Oehlenschläger. Også i farens hjem treffer han en rekke av tidens kulturpersonligheter, danske og franske diplomater og det øvre borgerskap.

  • Ole Bull blir født på Svaneapoteket på Strandgaten i Bergen. Foreldrene er apoteker Johan Storm Bull (1787- 1838) og Anna Dorothea Bull (1784-1875), født Geelmuyden. Ole Bulls familie har tilknytning til høyborgerlige kretser i Bergen og sterke kulturelle interesser. Farfaren, Ole Bornemann Bull (1747-1810),er med på å bygge opp Bergen Museum og farmoren, Gidsken Bull (1751-1833), liker å synge folkeviser og fortelle eventyr. Foreldrene, Johan Storm og Anna Dorothea, er begge amatørskuespillere i Det Dramatiske Selskab og Johan Storm er også sanger i Det Harmoniske Selskabs kor.

  • Danske Christian August, som er blitt valgt til svensk kronprins under navnet Carl August, er død. Det er hjertet som har sviktet. I oktober kommer franskmannen Jean-Baptiste Bernadotte til å overta den reelle makten i Sverige når han ankommer Stockholm.

    Den svenske kong Karl 2. har bare vært tilskuer til disse dramatiske begivenhetene. Valget av franskmannen er ikke etter hans ønske, men han blir forsonet av den vennlige og ærbødige holdningen som den nye kronprins inntar til sin adoptivfar.

  • Holger Drachmanns far, Anders Drachmann, blir født.