Fra dato

Til dato

  • H.C. Andersen er en liten gutt som har begynt på skolen på Hr. Carstensens' Drengeskole i Odense, hvor det også går en enkelt pike. Han er den minste av alle og går alltid med læreren i hånden i frikvarteret. Denne skolen skal imidlertid nedlegges.

  • Johan Ludvig Heiberg avlegger Examen Philosophicum ved Københavns universitet. Han far, som tidligere har nektet ham å være sammen med moren, har nå slakket på restriksjonene, og Johan er mye sammen med henne og hennes nye mann Gyllembourg, som han setter stor pris på, i deres hjem i København, som de har flyttet til etter at deres gård i Nordsjælland brant. Her treffer han H.C. Ørsted, komponisten Weyse og dikteren Adam Oehlenschläger. Også i farens hjem treffer han en rekke av tidens kulturpersonligheter, danske og franske diplomater og det øvre borgerskap.