Dato
1811

H. C. Andersen er en gutt som bytter skole på grunn av en ny dansk lov for byskoler som gjør det mulig for fattige å sende sine barn til ordentlige skoler. Odense Fattigkommission kjøper et flott, gammelt renessansehus. Her skal Hans Christian komme til å få sin skolegang frem til 1819. Huset står der fortsatt, Overgade 19. Det har en minneplate over ham på fasaden. Timeplanen er omfattende: Undervisning fra 8 om morgenen til 6 om kvelden, med to timers pause midt på dagen. For Hans Christian går det bra på skolen. Han har god hukommelse, og lærer lett utenat og ved å lese, så han bruker ikke mye tid på lekser. Og det er nettopp leselysten som skal komme til å bringe ham inn i andre sirkler i livet enn de foreldrene kjenner.

Tema
Korrekturlest?
Ja