Image
Karl 2. malt ac Carl Frederik von Breda
Dato
9 august 1814

Det er svenske kong Karl 2. som har hatt den nominelle overkommandoen over flåten under krigen mot Norge. I dag har han fornøyelsen av å gå i land i den okkuperte byen. Men kongen er ikke frisk, og han må straks fraktes til badekur i Uddevalla. Han kommer aldri igjen til å besøke det landet som kommer til å velge ham til sin konge den 4. november 1814.

I Stockholm kommer han til å motta Stortingets deputasjon med president Christie i spissen når den nye unionen er beseglet. Men alle vet at kongen er en kraftløs skygge fra fortiden.

Karl bruker også som konge av Norge navnet Carl XIII, det nummer han har i den svenske kongerekken. Juristen og politikeren Jonas Anton Hielm komme rom et års tid til å foreslå at kongen burde føre navnet Carl 1 i Norge, men det kommer ikke til å slå igjennom. Det kommer til å være ettertidens historikere og “språkrøktere” som “fornorsker” Carl til Karl og gir ham nummeret 2, etter Karl Knutsson Bonde, som tidligere ikke har hatt noe nummer i kongerekken.

Sted
Korrekturlest?
Nei