Dato
1 juni 1814

Michael Skjelderup, som skal bli August Müllers farfar, er en norsk lege som i mange år har arbeidet i København og blitt professor der. I dag ankommer han Christiania etter en viderverdig og farefull ferd over Skagerak i egen båt. Han er blitt utnevnt til professor i medisin ved det nye universitetet i byen. Det medisinske fakultetet har bare tre lærere og tre egentlige legestudenter, alt må startes opp fra grunnen av, man står fullstendig på bar bakke. Som lærer i anatomi må Skjelderup dermed blant annet bygge opp sin personlige anatomiske undervisningssamling. Denne samlingen, som etter hvert omfattet 333 preparater, skal han i 1828 komme til å selge til universitetet for 1000 spesidaler, en sum han forærer tilbake til universitetet. Dette kommer til å bli grunnkapitalen i hans legat for legestudenter; for avkastningen fra legatet deler Universitetet i Oslo fortsatt ut Professor Skjelderups gullmedalje for medisinsk vitenskapelig arbeid. Skjelderup skal i årene som kommer undervise på flere medisinske områder, bl.a. i rettsmedisin, der han i 1838 skal komme til å utgi en høyt ansett lærebok. Han er først og fremst lærer, og som sådan meget populær.

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

https://nbl.snl.no/Michael_Skjelderup

Stubhaug, A. (1996). Et foranskutt lyn : Niels Henrik Abel og hans tid. Oslo, Aschehoug.

http://www.nb.no/nbsok/nb/2ca07452bb32dbcd9641150f9b8332b3.nbdigital?lang=no#268