Dato
januar 1827

Henrik Wergeland skriver i et brev til sin venn Ludvig Malthe at han er i ferd med å starte på det som skal bli verket Mennesket, skapelsen og Messias. Det skal bli et av de dristigste, størst anlagte verk i nordisk litteraturhistorie.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Ustvedt, Y. (1994). Henrik Wergeland: en biografi. Oslo, Gyldendal. s. 147