Dato
9 mars 1833

Henrik Wergeland utgir diktet Spanjolen, som er inspirert av Wergelands harme over den spanske kongen Ferdinand 7s tyranni. Det er tilegnet vennen Robert Major, en irsk flyktning etter oppstanden der 1798. Ingen kan nå være i tvil om Wergelands radikale og samfunnsbevisste engasjement. Han holder kontakt med bonderepresentantene på Stortinget (de er etter valget 1833 blitt mer tallrike) og fremmer gjennom Lars Tønsager et stortingsforslag om statstilskudd til en "Arbeids- og Tvangs-Anstalt med Sygehus og Arrest for Øvre Romerikes Fogderi". Noe av bakgrunnen for dette er at det nylig har vært flere uår med dårlige avlinger og regulær nød blant de fattige deler av befolkningen.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Ja