Dato
1835

Mons Jonsen Alver, som nå er 47 år gammel, og som skal bli Amalie Skrams farfar, får tinglyst en obligasjon til Knut Larsen Storoksa på 50 spesidaler.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Sellevoll, H. K. (2003). Tilfang til bygdebok for Alversund. Del 3 av 4: Gards- og ættesoge for Kvamme, Erstad, Øvre Tveiten, Nedre Tveiten og Alver og

http://trees.ancestry.com/tree/22597953/person/1285065920