Fra dato

Til dato

  • H.C. Andersen utgir sin tredje samling med eventyr for barn. Den inneholder Den lille havfruen og Keiserens nye klær, og skal komme til å gjøre ham verdensberømt, til tross for at det første bindet med eventyr som ble utgitt for et par årsiden ble møtt med stor skepsis blant kritikerne.

  • Johan Sebastian Welhaven har vært på ball og truffet sin elskede Ida Kjerulf. Denne morgenen griper han fatt fjærpennen sin og skriver til henne. Han har mange forvirrende tanker om seg selv og sitt kompliserte kjærlighetsliv som han må få satt ord på - det føles som om han har hodepine.Det ligger noe her som har med kjærlighet å gjøre, og som han tror han kan være den rette til å finne ut av.

  • August Müller, som skal bli Amalie Skrams første ektemann, blir født i Bergen. Faren er militærlege. August er den nest yngste av sju søsken; seks gutter og en jente. Begge foreldrene er østlendinger: faren kommer fra Borre i Vestfold, moren fra Nittedal. Han eldste bror Jonas, som er født i Porsgrunn, skal komme til å utvikle sinnssykdom, og dø som pasient på Gaustad sykehus i samme periode som Amalie skal komme til å være innlagt der.

  • I København er det i dag bryllup i Hof- og Slotskirken mellom sirkusartisten og kunstrytteren Jean d´Abis og Jomfru Marie Werning, som er solodanserinne ved Det kongelige Theater. Betegnelsen jomfru er formelt og titulært korrekt, men strengt biologisk forstått er den en overdrivelse, for Marie har minst tre barn født utenfor ekteskap. Skuespiller Marie Luise Heiberg skal imidlertid siden i sine erindringer komme til å ta avstand fra jomfru Wernings egen påstand: «Jeg har syv!». Barna utenfor ekteskap kan kanskje forklares med at ballettpikene på teatrene er elendig betalt.